Lovændring pr. 10. januar 2020

Krav til dokumentation af virksomhedens "Reelle ejere" skærpes.

+45 42 58 06 00
Download free guide

Baggrunden

Flere store skandalesager om hvidvask af penge har ikke blot ramt dansk erhvervsliv, det har ramt og rystet hele verden! For at komme problemet til livs skærpes lovgivningen på området jævnligt. I 2017 indførtes krav om indberetning af ejeroplysninger til Erhvervsstyrelsen og pr. 10. januar 2020 strammes lovgivningen yderligere med vedtagelsen af det såkaldte "5. hvidvaskdirektiv".

Hvad betyder lovændringerne?

Virksomheder, fonde, foreninger m.v. nu skal indhente og opbevare ID-data på alle deres reelle ejere mindst 1 gang årligt (i praksis formentlig oftere), og man skal kunne dokumentere og opdatere disse oplysninger. Man skal ligeledes opbevare dokumentation om forsøg (i form af mailkorrespondancer, telefonnotater mv.) på identifikation af de reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget. Manglende dokumentation kan føre til markante bøder og i yderste konsekvens føre til tvangsopløsning af virksomheden.

Indsamling

Mindst én gang om året skal virksomheden opdatere sin dokumentation vedr. ejerstruktur samt indsamle ID-data på alle reelle ejere. Indsamlingen skal ske via en sikker kanal, da der er tale om både følsomme og fortrolige personoplysninger.

Håndtering

ID-oplysningerne skal valideres og opdateres mindst 1 gang årligt, i praksis ofte flere gange. Man skal desuden opbevare dokumentation om forsøg på indsamling af oplysninger om de reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget.

Sletning og dokumentation

Hvis en person ikke længere er aktiv i virksomheden (f.eks. fratrådt), skal virksomheden være i stand til at skille sig af med data om denne person og i øvrigt kunne dokumentere, at dette er sket. Data skal dog opbevares sikkert i 5 år efter personen er ophørt med at være aktiv i virksomheden.

Hvem rammer det?

De nye regler rammer de fleste virksomheder, fonde, foreninger m.v. i Danmark. Undtagelsen er børsnoterede virksomheder, som allerede er underlagt skrappe dokumentationsbestemmelser, samt enkeltmandsvirksomheder hvor ejerforholdet er åbenlyst.

Virksomhedstype Rammes af ændring?
A/S
ApS
I/S
IVS
K/S
Børsnoteret virksomhed
Enkeltmandsvirksomhed
(med åbenlyse ejerforhold)

Hvordan kan du sikre dig?

Med anvendelse af NewBanking Identity platformen vil indsamlingen, verificeringen og opbevaringen af oplysninger om din virksomhed ske på en enkel og meget sikker måde. De relevante personer afgiver deres informationer direkte til NewBanking via et simpelt flow på virksomhedens hjemmeside. Systemet verificerer og dokumenterer alle data, og man får alle oplysninger om virksomheden og dens ejerforhold samlet ét sikkert sted. Dokumentation for overholdelse af lovgivning (samt historik for tidligere år) vil nu være sikret centralt og kan fremvises på forlangende til revision og/eller myndigheder.

Virksomhedskonto Basis

995

kr. årligt (ekskl. moms)

10 identiteter

Alt du behøver for at få styr på oplysninger om din virksomheds ejerforhold. Start herunder.

Større virksomhed

Kontakt

Over 10 identiteter

Skræddersyet løsning til præcis dine behov, herunder også onboarding af dine kunder.

Kontakt os

Kom i gang her

Opret din Virksomhedskonto Basis herunder på få minutter.

Advokat, revisor eller rådgiver?

Ønsker du at hjælpe dine kunder med at dele oplysninger på sikker vis?
Med NewBanking Identity kan du holde styr på alle de følsomme og fortrolige personoplysninger om dine kunder og onboarde dem med verificerede data.

Kontakt os

We are using cookies

Some are used for functionality and others are managed by third party services. By clicking 'Okay', you accept the use of cookies.

About cookies
Show details Okay

Necessary and functional cookies

Necessary and functional cookies are necessary to our the functionality of our systems. Our system cannot function without these.

Marketing cookies

We are using cookies, and similar to better market and sell our product. We do not sell the collected information, but they can be shared with a third party service.

Hide details Update consent